1973 yılında Kütahya'da doğdu.

Lise eğitimini Ali Güral (Anadolu) Lisesinde tamamladıkran sonra Ege Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu.

Kütahya'da özel sektörde Bilgi Teknolojileri alanında çalışmaya başladı.

1999 yılında Ege Üniv. Bilg Müh. Yüksek Lisansını tamamladı.

2002 yılında Sabancı Üniv. Yönetici Yüksek lisans programını bitirdi.

2007 yılında Yıldız Teknik Üniv. Bilg. Müh'den doktorasını aldı.

Halen Kütahya'da özel sektörde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmaktadır. Dumlupınar Üniv. Bilg. Müh.'de misafir öğretim üyesi olarak ders vermektedir.
 

Üretmek ve paylaşmak hedefiyle ; Sürdürülebilir, Yaşanabilir Geleceğin Şehirlerini tasavvur edip fikir paylaşımı yapılan "Kütahya2043 Oluşumu"nun liderliğini ve Türkiye, işletmeler ve bireyler için Dijital Gelecek Stratejisi ve Farkındalığı konusunda referens kaynak olmak üzere "Yönetibilişim platformu"nun yönetimini gerçekleştirmektedir.

Gönüllü çalışmalar kısmında ; Kütahya Kent Konseyinde Tarihi ve Kültürel Değerler Çalışma Grubu Başkanlığı ve Arge ve Projeler Çalışma Grubu Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Ali Güral Lisesi Mezunları derneği başkanlığını yürütmektedir.

Hobi olarak ; Kütahya amatör basketbol liginde basbetbol oynamanın yanında "Açık Deniz Yüzme Yarışları"na katılan amatör bir yüzücüdür. Samsung Kıtalararası yüzme yarışlarını başarı ile tamamlayarak İstanbul boğazını iki kez , Çanakkale boğazını bir kez geçmiştir..

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çok iyi derece ingilizce bilmektedir.

DENEYİMLERİM

Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlığı - Yönetibilişim

2019 -

Firmalara dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlı hizmetleri sunmaktadır.

www. yonetibilisim.com adresini dijital dönüşüm kapısı olarak sürekli güncelleyerek bilgi noktası haline getirmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyum eğitim ve danışmanlık desteği vererek, firmaların hem kanuna uyumunda hem de dijital dönüşümle sağlayacakları yararların ortaya çıkarılmasında katkı sunmaktadır.

www.dijitaluyum.com adresinden çalışmalarını paylaşmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Direktörü

2016 - 2019

Dijital teknolojilerin yarattığı Dijital Dönüşüm fırsatlarından yararlanmak üzere Grup BT yeniden yapılanması kapsamında Grup şirketleri için BT'nin stratejik dönüşüm sürecini üstlenmiştir.

Grup BT Stratejisi geliştirilmesi sürecine liderlik yaparak, BT Stratejisinin kurumsal stratejiye uyumlandırılmasını gerçekleştirmiştir.

Grup şirketleri için Dijital stratejinin belirlenmesi ve dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması projelerini yönetmiştir.

BT organizasyonun, dijital iş gereksinimlerini karşılaması için gerekli çevik yaklaşım, iş süreçlerine bütüncül bakış, ileri analitik gibi becerileri kazandıracak yeniden yapılanma çalışmasını yürütmüştür.

Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları Müdürü

2012 - 2016

 • BT Md. yanında grubun İnsan Kaynakları Müdürlüğünü üstlenmiştir. İnsan kaynakları süreçlerinin sistemleştirilmesi çalışmalarını yürütmüş, çalışanların memnuniyeti, gelişimi için teknik, sosyal projeler geliştirmiştir. Çalışanların çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği yakalaması için 200 ilköğretim öğrencisinin hafta sonları özel kurs aldığı, şirket bünyesinde başlatılan eğitim projesinin yürütülmesinde yer almıştır.

 • Şehir ve çevre illerdeki IK profesyonellerinin buluştuğu, bilgi paylaşımı yaptığı IK platformunun oluşumunda yer almıştır.

 • İnsan faktörünün önemi, yönetimi, geliştirilmesi konularında tecrübe edinmiştir.

Bilgi Teknolojileri Müdürü

2010 - 2012

 • Kurumsal yeniden yapılanma sonucu ihtiyaç duyulan bilgi sisteminin hayata geçirilmesini yönetmiştir.

 • ERP sisteminde yenilenme, altyapı sistemlerinde yenilenme projelerini gerçekleştirmiş,  Bilgi teknolojileri servis masası ve envanter yönetimi süreçlerini hayata geçirmiştir.

 • Değişim yönetimi, kültür yönetimi konularında çalışmıştır.

Bilgi Teknolojileri Takım Lideri - Kurumsal Performans Yönetimi Proje Yöneticiliği

2008 - 2010

 • BT takım liderliğinin yanında kurum performansının yönetilmesi için gerekli sistemin kurulması amacıyla,  başlatılan kurumsal performans yönetimi projesinin yöneticiliğini yapmıştır.

 • İngiltere'de Kurumsal Karne (BSC) metodolojinin uzmanlığını kazanmıştır.

 •  Strateji Tasarımı, uygulaması, organizasyon tasarımı ve performans yönetimi birikimi edinmiştir.

Bilgi Teknolojileri Takım Lideri - Enerji Yatırım Fizibilitesi

2006 - 2007

 • BT takım liderliğinin yanında enerji sektörünün özelleştirilmesi ve yenilenebilir enerji sistemlerindeki gelişmeler ile önem kazanan enerji konusunda yatırım alternatiflerinin incelenmesi ve fizibilitesinin yapılması projesinde yer almıştır.

 • Enerji piyasası, enerji yatırım fizibilitesi konularında bilgi sahibi olmuştur.

Bilgi Teknolojileri Takım Lideri

2005 - 2006

 • Bilgi Teknolojileri Takımının sorumluluğunu üstlenmiştir.

 • BT departmanın yeniden yapılandırılması çalışmasını yürütmüş,  BT süreçlerinin tasarlaması, sistemleştirilmesi ve yönetimini gerçekleştirmiştirerek BT ekibini yönetmiştir.  Bu amaçla uluslararası Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standartı uzmanlığı (ITIL) edinmiştir.

 • BT stratejisi tasarlama, kurum stratejisi ile uyumlandırma, bütçe yönetimi birikimi edinmiştir.

Doküman Yönetim Sistemi - İş Akışları Yönetimi Proje Yöneticiliği

2003 - 2004

 • Üretim işletmelerinin bilgi yönetimi ve iş akışları yönetimi ihtiyaçlarının karşılanması için Doküman ve İş Akışları Yönetimi projesini yönetmiştir. Hummungbird DM ürününün uygulamaya alınmasına ve halen kullanılmakta olan bir iş akışları yönetimi sisteminin geliştirilmesini sağlamıştır.

 • Süreç yönetimi, bilgi yönetimi konularında tecrübe edinmiştir.

Yazılım Takım Lideri

2002 - 2003

 • Turizm işletmelerine yönelik önofis (rezervasyon, önbüro) ve arka ofis (tedarik, depo ve muhasebe) paket uygulama geliştirme ekibini yönetmiştir.  Bu yazılım halen kullanılmaktadır.

 • Kurumsal yazılım geliştirme, yazılım mimarisi konularında deneyim kazanmıştır.

CRM Proje Yöneticiliği

2001 - 2002

 • Türkiye'deki ilk Müşteri İlişkileri Yönetimi projelerinden biri olan turizm CRM projesinin teknik yöneticiliğini yapmıştır.

 • Müşteri kavramsal çalışması, veri toplama, veri analizi tecrübesi edinmiştir .

ERP Proje Yöneticiliği

1999 - 2001

 • Türkiye'deki ilk Kurumsal Kaynak Planlama projelerinden biri olan Baan ERP projesinin proje yöneticiliğini yapmıştır.

 • Proje yönetimi, değişim yönetimi konularında tecrübe sahibi olmuştur.

Gesnet İnternet Servis Sağlayıcısı Yöneticiliği

1996 - 1999

 • İnternetin Türkiye'ye geldiği ilk yıl, yerel internet servis sağlayıcısı Gesnet'in tüm altyapısının tasarım, kurulum ve işletimini gerçekleştirmiştir.

 • İlk kurumsal web sayfalarını tasarlamış,  ilk web tabanlı uygulamaları geliştirmiştir. 

Sistem ve Network Yöneticisi

1995 - 1996

 • Altyapı ve Operasyon Ekibi bünyesinde Unix sistem yöneticiliği, network yöneticiliği yapmıştır. Bilgi sistemleri için gerekli altyapının 7/24 kesintisiz, performanslı ve güvenli çalışması için gerekli operasyonun yönetiminde görev almıştır.

EĞİTİM

Doktora 2000 - 2007 : Yıldız Teknik Ün. Fen Bilimleri Enst. Bilg. Müh.

Tez Konusu : VERİ MADENCİLİĞİ ; Türkçe Belgelerin Anlam Tabanlı Yöntemlerle Madenciliği

Derece : 3,67/7

Yüksek Lisans 2001-2002 : Sabancı Üniversitesi Yönetici İşletme Yük. Lis.

Derece : 3,26/4

Üniversite 1991-1995 :  Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Derece : Üniversite Sınavı Türkiye ilk 1000 içinde

             Dönem 4. sü  (83/100)

Yüksek Lisans 1996-1999 :  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Bilg. Müh.

Tez Konusu : ELEKTRONİK TİCARET ; Trendleri Anlamak ve Hareket noktalarını Belirlemek Ve Herkese Açık Bilgisayar Ağları Üzerinden Hızlı, Güvenilir, Yüksek Güvenlikli İletişim Sağlamak

Derece : 79/ 100

Lise 1988-1991 :  Ali Güral Lisesi ( Anadolu Lisesi )

Derece : Okul Üçüncüsü

SERTİFİKALAR

Cxo Transform.png
Uluslararası Proje Yönetimi
prosci.jpg
Değişim Yönetimi
PMP.jpg
Uluslararası Proje Yönetimi
itil-service-strategy.png
Uluslararası Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
BSC.JPG
Kurumsal Karne Strateji Yönetimi
hrms.png
ODTÜ İnsan Kaynakları Yönetimi

HOBİLERİM

Library

Kitap Okuma

Teknoloji, iş yönetimi, kişisel gelişim, liderlik, strateji, biyografi, sosyoloji konularına ilgi duymaktadır.

Swimming laps in the sea

Yüzme

Amatör Açık Su yüzme yarışlarına katılmaktadır.

2 kez İstanbul Boğazını, 1 kez Çanakkale boğazını yüzerek geçmiştir.

5,5 km Fırat nehri yüzme yarışını başarı ile tamamlamıştır.

Basketball Dunk

Basketbol Oynamak

Lise, üniversite döneminde ve devamında basketbol oynamıştır. Halen Kütahya Basketbol Kulübü bünyesinde amatör ligde oynamaktadır.

Underwater Photography

Tüplü Dalış

Tek yıldız dalış sertifikası sahibi olarak tüplü dalış etkinlikleri katılmaktadır. 

SOSYAL ÇALIŞMALARIM

Kütahya2043 Platformu

Liderliği

Kütahya2043 Platformu

Liderliği

"Gelecek şehirler arası rekabette üstün gelenlerin olacaktır"  tesbiti üzerine "Sürdürülebilir, Yaşanabilir Geleceğin Şehirlerini" tasavvur etmeyi sağlayacak literatür çalışmalarını yapmayı, katkı sağlayacak deneyimli kişileri odaklı çalışma grupları altında birleştirerek yol haritaları oluşturmayı hedeflemektedir.

Yönetibilişim Platformu

Sahipliği

Bilgi Çağı Dijital Teknolojiler ile şekillenmektedir. Refahı üretebilmek için yönetim, bilgi ve iletişim becerileri ön plana çıkmaktadır. Bu platformun amacı ülkemiz, işletmelerimiz ve bireyler için Dijital Gelecek Stratejisi ve Farkındalığı oluşturmak için temel başvuru kaynağı olmaktır.

Ali Güral Lisesi

Mezunlar Derneği

Başkanlığı

Mezunlar arası ilişkileri geliştirerek, eğitim konusunda projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Kütahya Beylerbeyi Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Tarih şuurunun canlanmasına ve yaşantımıza girmesine katkı sağlayarak geleceği inşa edecek projeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Kütahya Gelişim Derneği

Üyesi

Kütahya eksenli projeler geliştirerek Kütahya'nın gelişiminde öncü olmak, gelişime katkı sağlamak ve gelişimde diğer STK birlikte hareket etmeyi amaçlamaktadır